Фатма Фатма
преподава по Чужди езици
в град София
 

Фонетика на СБЕ


Предмет, задачи и значение на фонетиката (Ф). Видове дялове. Фонетични единици. Фонетика - от гръцки произход, фоне - звук, глас....
 

Поетически синтаксис. Същност и основни фигури


Тема за изпит по "Увод в литературната теория"...
 

Синхрония и диахрония. Индоевропейски езикови семейства.


Оста синхрония - диахрония, която използва Сосюр, представлява следното – една абсциса (аb) и една ордината (cd)...
 

Звукови (фонетични) промени


Фонетичната система на езика не е нещо веднъж завинаги дадено. И тя, както останалите езикови системи (лексикална и граматична), се развива, търпи по-бавни или по-бързи изменения. Различаваме два основни типа фонетични промени...
 

Грамема и граматични категории


Увод в общото езикознание. Грамема и граматични категории. Именна граматична категория и глаголна граматична категория. Граматичната категория е изградена от грамеми. Видове граматични категории...
 

Синтаксема


Синтактичната подсистема на езика включва свободните словосъчетания и изреченията (синтаксемите)...
 

Развитие на езиковата способност и езиковата активност в процеса на чуждоезиковото обучение


Нараства интересът на психолингвистите към детската реч, към устройството и развитието на езиковото съзнание. Понятието езикова личност включва комплексен набор от езикови способности, умения, готовност за осъществяване на речеви постъпки с различна...
 

Дяловете на науката за езика


С терминът общо езикознание или просто езикознание (лингвистика) назоваваме дисциплината, която изхожда от конкретните езикови факти, за да стигне до техните общи характеристики...
 

Класификация на звуковете на речта по място и начин на учленение

28 май 2011
·
5
·
1,253
·
61
·
157
·
36

Основен критерий за класификация на гласните е езикът -той според своето движение придава съответна форма и обем на гласовия канал, при който се образува форматната структура на гласната като неин тембър....
 

Стилове в българския език


Обект за изучаване на стилистиката, както и на другите езиковедски дисциплини е езикът. При това всеки отрасъл на езикознанието се интересува от някаква определена страна от сферата на общия обект. Въпросът за предмета на стилистиката, обаче е...
Намери частен учител

Фатма Фатма
преподава по Чужди езици
в град София
с опит от  14 години
62

Вася Лазарова
преподава по Езикознание
в град София
с опит от  5 години
29

виж още преподаватели...